ข่าวทั่วไป

มูลค่าการส่งออกนำเข้าและ 10 รายการสินค้า ณ เดือน มกราคม 2564 ณ ด่านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 10 กุมภาพันธ์ 2564

Data is empty

มูลค่าการส่งออกนำเข้าและ 10 รายการสินค้า ณ เดือน พฤศจิกายน 2563 ณ ด่านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 24 ธันวาคม 2563

Data is empty

มูลค่าการส่งออกนำเข้าและ 10 รายการสินค้า ณ เดือน ตุลาคม 2563 ณ ด่านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 18 พฤศจิกายน 2563

Data is empty

มูลค่าการส่งออกนำเข้าและ 10 รายการสินค้า ณ เดือน กันยายน 2563 ณ ด่านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 08 ตุลาคม 2563

Data is empty

มูลค่าการส่งออกนำเข้าและ 10 รายการสินค้า ณ เดือน สิงหาคม 2563 ณ ด่านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 28 กันยายน 2563

Data is empty

มูลค่าการส่งออกนำเข้าและ 10 รายการสินค้า ณ เดือน มิถุนายน 2563 ณ ด่านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 21 สิงหาคม 2563

Data is empty

หน้า 1 / 4