ภาพกิจกรรม

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก จัดกิจกรรมสัมนนา เรื่อง BOI กระตุ้นการลงทุนภาคเหนือตอนล่าง โดยมาตรการส่งเสริม BIO HUB และกิจการ Smart SMEs ณ ห้องประชุมคริสตัส ฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ ฮิอล์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครสวรรค์ 28 กุมภาพันธ์ 2566

Data is empty

ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๗ ร่วมพิธีเปิดและแสดงความยินดี ในโอกาสพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมชีวมวล ของ บ.อายิโนะโมโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด 20 กันยายน 2565

Data is empty

ภาพกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "การใช้งานระบบ BOI e-Services และนโยบายส่งเสริมฯ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ" 22 กรกฎาคม 2565

Data is empty

ต้อนรับคณะนักลงทุนศึกษาลู่ทางการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตาก 26 เมษายน 2565

Data is empty

บริษัทนำพลอินเตอร์เทรด จำกัด ขอรับคำปรึกษา 05 มกราคม 2565

Data is empty

ภาพกิจกรรมสัมมนาเรื่อง “ฺBOI ให้ส่งเสริมกิจการ BCG ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร” 05 มกราคม 2565

Data is empty