ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม “สร้างเครือข่ายการลงทุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMES/Startups : อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป BCG และพลังงานทดแทน” 08 มกราคม 2567

Data is empty

BOI ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “สร้างเครือข่ายการลงทุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMES/Startups : อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป BCG และพลังงานทดแทน” 22 พฤศจิกายน 2566

BOI ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “สร้างเครือข่ายการลงทุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMES/Startups : อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป BCG และพลังงานทดแทน” เส้นทางกรุงเทพ - นครศรีธรรมราช - สุราษฎร์ธานี - กระบี่

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย 28 สิงหาคม 2566

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย

BOI เข้าร่วม “การประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสัญจร และการอบรม YEC Connect ครั้งที่ 4 เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทย” 22 สิงหาคม 2566

BOI เข้าร่วม “การประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสัญจร และการอบรม YEC Connect ครั้งที่ 4 เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทย” ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (บีโอไอพิษณุโลก ) จัดกิจกรรมโครงการ “สร้างเครือข่ายการลงทุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs / Startups : อุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มุ่งสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ” 15 สิงหาคม 2566

ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (บีโอไอพิษณุโลก ) จัดกิจกรรมโครงการ “สร้างเครือข่ายการลงทุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs / Startups : อุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มุ่งสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ”

บีโอไอนำคณะนักลงทุนไทยสำรวจเส้นทางเศรษฐกิจ R3A (กทม. - สปป.ลาว - คุนหมิง จีน) สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการลงทุนและเจรจาจับคู่ธุรกิจ ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2566 22 กรกฎาคม 2566

บีโอไอนำคณะนักลงทุนไทยสำรวจเส้นทางเศรษฐกิจ R3A (กทม. - สปป.ลาว - คุนหมิง จีน) สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการลงทุนและเจรจาจับคู่ธุรกิจ ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2566

หน้า 1 / 3