ดาวน์โหลดคู่มือขอรับการส่งเสริม BOI 2566

ขณะนี้เว็บไซต์บีโอไอ www.boi.go.th ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ผู้ดูแลกำลังเร่งดำเนินการแก้ไข กรณีต้องการเข้าใช้งานระบบ e-services ต่าง ๆ ให้เข้าใช้จากลิงก์ของระบบโดยตรง เช่น
- ระบบ e-investment เข้าผ่านลิงก์ https://boi-investment.boi.go.th/public/
- ระบบงานบัตรส่งเสริม เข้าผ่านลิงก์ https://e-promotion-certificate.boi.go.th/
- ระบบรายงานความคืบหน้า/ผลการดำเนินการประจำปี เข้าผ่านลิงก์ https://emonitoring.boi.go.th
- ระบบ e-tax เข้าผ่านลิงก์ https://etax.boi.go.th/home/signin
ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้งานคู่มือขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2566 ได้ตามเอกสารแนบ Scan Qr Code เพื่อดาวน์โหลดคู่มือ
ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ
ศูนย์บริการลงทุน