คำถามที่พบบ่อย

คำถาม : ขอแผนที่ค่ะ พอดีว่าไปไม่ถูก

คำตอบ :


 

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 พิษณุโลก 
59/15  อาคารไทยศิวารัตน์ ชั้น 3
ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5524-8111
โทรสาร 0-5524-8777
E-mail : phitsanulok@boi.go.th
Web site : http://phitsanulok.boi.go.th