กิจกรรมสร้างเครือข่ายและการขักจูงการลงทุนในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ณ โตเกียว และโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

11 มีนาคม 2562
วันที่ 4-8 มีนาคม 2562 นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด และคณะได้เดินทางไปจัดกกิจกรรมสร้างเครือข่ายและชักจูงการลงทุนในต่างประเทศ และเยี่ยมชมงาน Foodex Japan 2019 ณโตเกียว และโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น