เอสเอ็มอีเกาหลียกทัพเยือนไทย ลงนามเอ็มโอยู จับคู่ธุริกิจ สร้างพันธมิตรการลงทุน

04 เมษายน 2562
เอสเอ็มอีเกาหลียกทัพเยือนไทย 
 ลงนามเอ็มโอยู จับคู่ธุรกิจ สร้างพันธมิตรการลงทุน 
 
                 บีโอไอเตรียมรับคณะนักลงทุนเกาหลี 30 ราย เยือนไทยตามคำเชิญชวนเพื่อศึกษาลู่ทางและศักยภาพเศรษฐกิจไทย พร้อมจับคู่ธุรกิจในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักร และลงนามเอ็มโอยูผลักดันการลงทุนร่วมกับเมืองชางวอน
 
                นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้าจะมีคณะผู้บริหารและนักธุรกิจเกาหลีจากเมืองชางวอน จำนวน 30 คน จาก 20 บริษัท นำโดยนายกเทศมนตรีเมืองชางวอน เดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2562 ซึ่งผู้ร่วมคณะส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับซีอีโอของบริษัทเอสเอ็มอีในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งผู้บริหารหน่วยงานส่งเสริมอุตสาหกรรมของเมืองชางวอน
 
                “การเยือนประเทศไทยของนักลงทุนเกาหลีครั้งนี้ ได้แสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนเกาหลีที่มีต่อประเทศไทย และเป็นผลจากการที่บีโอไอได้นำคณะเดินทางไปชักจูงการลงทุนใน 3 เมืองอุตสาหกรรมใหญ่ของเกาหลี คือ นครปูซาน ชางวอน และอุลซาน เมื่อเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา และได้เชิญชวนฝ่ายเกาหลีให้จัดคณะมาเยือนประเทศไทย เพื่อให้มีโอกาสมองเห็นศักยภาพทางเศรษฐกิจและลู่ทางการลงทุนในประเทศไทยด้วยตนเอง โดยครั้งนี้นับเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกของเมืองชางวอน” นายนฤตม์ กล่าว
               
                ในการเยือนประเทศไทยครั้งนี้ จะมีพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ระหว่างนายกเทศมนตรีเมืองชางวอนกับเลขาธิการบีโอไอ เพื่อร่วมมือจัดกิจกรรมและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ ยังจะมีการจัดสัมมนาเพื่อแนะนำนโยบายส่งเสริมการลงทุนของไทย กิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจกับนักธุรกิจไทยกว่า 10 ราย และการพบปะหารือกับผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันยานยนต์ สมาคมรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น
 
                เมืองชางวอน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลี เป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของประเทศ และมีศักยภาพในการขยายการลงทุนในต่างประเทศในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรกลที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และยังเป็นฐานการผลิตของบริษัทที่สำคัญ เช่น กลุ่มดูซาน ฮันฮวา เอสทีเอ็กซ์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาของแอลจี เป็นต้น
 
                ทั้งนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2557 – 2561 มีโครงการลงทุนจากเกาหลียื่นขอรับการส่งเสริม จำนวน 172 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 35,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเหล็ก ผลิตภัณฑ์โลหะ และชิ้นส่วนเครื่องจักร
 
ข้อมูลจาก: ศูนย์บริการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)