นายกฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จ.ตาก ร่วมพิธีฉลองเสร็จสิ้นการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ-เมียนมา ข้ามแม่น้ำ ตองยิน แห่งที่ 2

05 เมษายน 2562
นายกฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จ.ตาก ร่วมพิธีฉลองเสร็จสิ้นการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย ตองยิน แห่งที่ 2
 
วันที่ 19 มีนาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา แห่งที่ 2 อ.แม่สอด จ.ตาก โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติ ที่ได้ร่วมเปิดสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมาแห่งที่ 2 นี้ แสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ ตอกย้ำการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ บนพื้นฐานการเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดในการส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกัน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเปิดให้ประชาชนข้ามแดนได้แล้ว หน่วยงานราชการของไทยและสหภาพเมียนมา จะยังคงประสานและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันเช่นนี้ตลอดไป 
.
ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและตัวแทนประชาชนชาวไทยทุกคน มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ทั้งสองประเทศจะมีเส้นทางการคมนาคมขนส่งเส้นทางหลักเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทาง ที่จะช่วยเติมเต็มการพัฒนาของทั้งสองประเทศให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ในปัจจุบัน ซึ่งมีถึง 5 กรอบความร่วมมือ ได้แก่ กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง สะพานแห่งนี้จะเป็นจุดเชื่อมเส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก กรอบความมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง กรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับสนับสนุนความร่วมมือในหลากหลายสาขา ทั้งทางวิชาการและเศรษฐกิจ และสุดท้าย กรอบความร่วมมือทวิภาคีไทย-เมียนมา โดยสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 แห่งนี้ เป็นตัวอย่างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมของทั้งสองประเทศ .
จากนั้น นายกรัฐมนตรีและนางอองซานซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมประกอบพิธีฉลองความสำเร็จการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย ตองยิน แห่งที่ 2 เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือไทย-เมียนมา และถ่ายภาพหมู่บริเวณจุดกึ่งกลางสะพาน โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีและนางอองซาน ซูจี ได้หารือทวิภาคี ถึงความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ด้วย
//ภาพ ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก