ตาก - CEO YATAI INTERNATIONAL HOLDING GROUP เดินทางเข้าพบพ่อเมืองตาก และ นายกนครแม่สอด ขอความร่วมมือประสานขอซื้อกระแสไฟฟ้าจาก กฟภ. เพื่อเชื่อมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด)

29 เมษายน 2562
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก- ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก และคณะผู้บริหาร- สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ร่วมให้การต้อนรับ Mr.MA DONGLI ) ประธานกรรมการบริหาร CEO YATAI INTERNATIONAL HOLDING GROUP (หย่าไถ้) และนักธุรกิจ กลุ่มทุนจีน YATAI INTERNATIONAL HOLDING GROUP ที่ได้ขออนุญาตเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดตากและนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ที่ห้อง AEC สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด เพื่อขอความร่วมมือในการประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)แห่งประเทศไทย ผ่านยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด เพื่อยื่นความประสงค์ขอซื้อไฟฟ้า โดยเพิ่มขนาดความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่จุดขาย ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าบริเวณบ้านท่าวังผา อำเภอแม่ระมาด            จังหวัดตากตามที่บริษัท Shew Myint Yinn Iddustry & Manufacturing Company Limited ได้ทำหนังสือยื่นความประสงค์ขอซื้อไฟฟ้า โดยเพิ่มขนาดความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่จุดขาย ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าบริเวณบ้านท่าวังผา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จากเดิมไม่เกิน 2 MW เป็นไม่เกิน 8 MW นั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด ด้วยความจำเป็นในการทดสอดระบบไฟฟ้าของบริษัท Shew Myint Yinn Iddustry & Manufacturing Company Limited รองรับการเพิ่มขนาดความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดเป็น 8 MW ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2562 บริษัท Shew Myint Yinn Iddustry & Manufacturing Company Limited จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำหน่ายไฟฟ้า 8 MW ให้ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2562 เป็นการชั่วคราว ก่อน เพื่อการทดลองระบบ ก่อนที่จะมีการประสานขอให้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายงานข่าวแจ้งว่ากลุ่มทุนจีน YATAI INTERNATIONAL HOLDING GROUP กว่า 20 คน ซึ่งเป็นระดับ กรรมการบริหารหย่าไถ้ กรุ๊ป ที่เข้าไปลงทุนสร้างเมืองใหม่ที่บ้านโก๊กโก่ เพื่อลงทุนสร้างเมืองใหม่เขตเศรษฐกิจบ้านโก๊กโก่ ริมแม่น้ำเมย ชายแดนไทย-เมียนมา ตั้งอยู่ตรงท่าข้ามพ่อเลี้ยงคำ บ้านวังแก้ว-ห้วยกะโหลก หมู่ 4 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นโครงการใหญ่สุดของกลุ่มทุนจีนที่ลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยงบลงทุนมากกว่า 1,500 ล้านล้านดอลล่าสหรัฐ ในสัญญาเช่ากับรัฐบาลเมียนมาร์และ กองกำลังพิทักษ์ชายแดน BGF เป็นระยะเวลา เบื้องต้น กว่า 70 ปี เป็นการเชื่อมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด)