วันนี้เรามาทำความรู้จักกับบริการหลักของบีโอไอกันครับ

30 เมษายน 2562
-บริการให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูลด้านการลงทุน และการขอรับส่งเสริมการลงทุน
-ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจแก่นักลงทุน 
-บริการเชื่อมโยงและจัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศ
-บริการจัดหาผู้ร่วมทุน
-บริการแนะนำและรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-บริการให้คำแนะนำการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ และจัดอบรมหลักสูตรการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
▶ https://www.boi.go.th/index.php?page=what_we_do2