พ่อเมืองตากเปิดงาน“มหกรรมสินค้า ภาคาเหนือตอนล่าง 1 สินค้าถิ่น สินค้าไทย พัฒนาก้าวไกล สู่สากล" โครงการระเบียงศก. หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย ครั้งที่ 5

21 มิถุนายน 2562
เมื่อค่ำวันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน “ มหกรรมสินค้า ภาคาเหนือตอนล่าง 1 สินค้าถิ่น สินค้าไทย พัฒนาก้าวไกล สู่สากล” โดยมีนายอารีย์  เดวี พาณิชย์จังหวัดตาก ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ซึ่งภายในงานได้แบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนเจรจาธุรกิจ บูทแสดงสินค้ากว่า 150 บูท กิจกรรมแสดงบนเวทีแสดงถึงศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมพบกับศิลปินที่มีสร้างสีสัน ความบันเทิงทุกวันตลอดระยะเวลาการจัดงาน นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอสินค้าโปรโมชั่น สินค้านาที่ทอง เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับผู้เข้าชมงานทุกวัน นอกจากนี้ยังมีการลง MOU ร่วมกัน ระหว่างนักลง ทุนไทย-เมียนมา –ลาว ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก การจัดงานสินค้าถิ่น สินค้าไทย จัดในโอกาส ที่มีการประชุม โครงการการประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย ครั้งที่ 5 (The 5 th - LIMEC International Conference LIMEC Connectivity ) LIMEC BORDERLESS ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า การจัดงาน “ มหกรรมสินค้า ภาคเหนือตอนล่าง 1 สินค้าถิ่น สินค้าไทย พัฒนาก้าวไกล สู่สากล “ ในครั้งนี้ จะเป็นการช่วยส่งเสริมเพิ่มช่องทางการตลาด และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปมากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่จะช่วยสนับสนุน และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงตลาดการค้าในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ และ ยังเป็นการเชื่อมโยงกับการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (LIMEC) ซึ่งมีนักธุรกิจ ผู้ประกอบการค้า การลงทุนจาก 3ประเทศ 9 เมืองมาร่วมตัวกันที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตากร่วม 200 คน ซึ่งนับเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการที่จะได้พบปะกับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการค้า การลงทุน จาก 3 ประเทศ 9 เมืองที่มาร่วมการประชุมนานาชาติ (LIMEC) ในครั้งนี้โดยเฉพาะผู้นำเข้ามาจากประเทศเมียนมาและ สปป.ลาว ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจสั่งซื้อสินค้าเพื่อไปจำหน่ายยังทั้ง 2 ประเทศ อันนำมาซึ่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 อย่างยั่งยืนต่อไป
พาณิชย์จังหวัดตาก กล่าวว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากได้จัดงาน “ มหกรรมสินค้า ภาคเหนือตอนล่าง 1 สินค้าถิ่น สินค้าไทย พัฒนาก้าวไกล สู่สากล “ ระหว่างวันที่ 20 –24 มิถุนายน 2562 เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อการส่งออก สร้างศักยภาพความสามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค ประเทศ และกลุ่มความร่วมมือต่างๆ ประกอบกับศักยภาพจังหวัดพิษณุโลกที่เป็นศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน ตามนโยบายการพัฒนา EWEC และ NSEC จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ให้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องเผชิญโดยเร่งด่วนและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน เป็นอย่างยิ่งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการในพื้นที่ต้องได้รับการส่งเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปปรับใช้ได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ในโอกาสโครงการการประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย The 5 th - LIMEC International Conference LIMEC Connectivity ) LIMEC