โอกาสสำหรับผู้ประกอบการ SMEs

27 มิถุนายน 2562
บีโอไอเปิดให้การส่งเสริมการลงทุนเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 500,000 บาทกว่า 300 ประเภทกิจการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 200% ของเงินลงทุนอนุญาตให้นำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศ มาใช้ได้
ขอรับการส่งเสริมภายใน 30 ธ.ค. 2562 เท่านั้น
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ 0 2553 8111 กด 1 E-mail : head@boi.go.th
ติดต่อด้วยตัวเอง : บีโอไอส่วนกลาง & ส่วนภูมิภาค