นครแม่สอด-เมียวดี เมืองใหม่โก๊กโก่-YATAI INTERNATIONAL HOLDING GROUP (หย่าไถ้) สร้างก่อสร้างโรงแรม ระดับ 5 ดาว 12 ชั้น

27 มิถุนายน 2562
นครแม่สอด-เมียวดี เมืองใหม่โก๊กโก่-YATAI INTERNATIONAL HOLDING GROUP (หย่าไถ้) สร้าง ก่อสร้างโรงแรม ระดับ 5 ดาว 12 ชั้น กลางสระน้ำใหญ่ กลางเขตพัฒนาเศรษฐกิจบ้านโก๊กโก่ และ ท่าข้าม“โป๊ะ เรือ” ข้ามแม่น้ำเมย
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 จากการที่ กลุ่มทุนจีน YATAI INTERNATIONAL HOLDING GROUP (หย่าไถ้) ได้ เข้ามาลงทุนสร้างเมืองใหม่โก๊กโก่ ของหย่าไถ้ กรุ๊ป ที่เข้าไปลงทุนสร้างเมืองใหม่ เขตเศรษฐกิจบ้านโก๊กโก่ ริมแม่น้ำเมย ชายแดนไทย-เมียนมา ตั้งอยู่ตรงท่าข้ามพ่อเลี้ยงคำ บ้านวังแก้ว-ห้วยกะโหลก หมู่ 4 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นโครงการใหญ่สุดของกลุ่มทุนจีนที่ลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยงบลงทุนมากกว่า 1,500 ล้านล้านดอลล่าสหรัฐ ในสัญญาเช่ากับรัฐบาลเมียนมาร์และ กองกำลังพิทักษ์ชายแดน BGF เป็นระยะเวลา เบื้องต้น กว่า 70 ปี
ล่าสุดพบว่า YATAI INTERNATIONAL HOLDING GROUP ได้มีการก่อสร้างโรงแรม ระดับ 5 ดาว 12 ชั้น กลางสระน้ำใหญ่ กลางเขตพัฒนาเศรษฐกิจบ้านโก๊กโก่ และยังมีการก่อสร้างโรงแรมขนาดใหญ่ อีกไม่น้อยกว่า 10 แห่ง รวมทั้งอาคารที่ทำการ ออฟฟิค บ้านพักอาศัย และ อัครสถานบันเทิงมากมาย รวมไปถึงคาสิโน มากกว่า 10 แห่งในเมืองใหม่โก๊กโก่ โดยโครงการต่างๆ นั้นมีหลากหลายบริษัทที่ได้มีการเข้าพื้นที่ เพื่อก่อสร้างโครงการต่างๆต่อจาก YATAI INTERNATIONAL HOLDING GROUP ซึ่งมากกว่า 20 บริษัทร่วมทุน ในการเข้ามาสร้างเมืองใหม่แห่งนี้ นับเป็นเมืองใหม่ไซน่าทาวส์ ชายแดนไทย-เมียนมา ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยโครงการนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว กว่า 15 %
นอกจากนี้ YATAI INTERNATIONAL HOLDING GROUP ยังได้มีการก่อสร้าง ท่าเรือ หรือท่า “โป๊ะ เรือ” ข้ามแม่น้ำเมย ซึ่งโป๊ะเรือนี้สามารถ นำรถยนต์ข้ามแม่น้ำได้ครั้งละหลายสิบคัน เป็นการสร้างโป๊ะเรือขนาด ที่ค่อนข้างมาตรฐาน แทน สะพานข้ามแม่น้ำที่สามารถนำรถยนต์หรือพาหนะอื่นๆข้ามแดนได้ ในการ        ใช้เส้นทางคมนาคม นำรถยนต์ข้ามแม่น้ำในระหว่างการเดินทาง นับเป็นการลงทุนก่อสร้างท่าข้ามโป๊ะเรือ   แห่งแรกริมแม่น้ำเมย ที่ กลุ่มหย่าไถ้ ได้ลงทุนก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยรถยนต์