กิจกรรมโครงการ "สำรวจเส้นทางการลงทุนภาคตะวันออกและการค้าชายแดนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs"

30 กันยายน 2562
เมื่อวันที่ 3 - 6 กันยายน 2562 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก) นำโดย นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด ผู้อำนวยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 และเจ้าหน้าที่ได้จัดกิจกรรมโครงการ "สำรวจเส้นทางการลงทุนภาคตะวันออกและการค้าชายแดน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs" เส้นทางพิษณุโลก-อยุธยา-ฉะเชิงเทรา-ระยอง-จันทบุรี-พิษณุโลก โดยนำคณะผู้ประกอบการไปสำรวจเส้นทางที่เอื้อต่อการขยายการลงทุน การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออก สำรวจข้อมูลการค้าชายแดนกัมพูชา ขั้นตอนการผ่านพิธีการศุลกากร และเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและเกษตรแปรรูป พละงงานทดแทน อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และคมนาคมขนส่ง