ภาวะการค้าชายแดนของด่านแม่สอด จังหวัดตาก

30 กันยายน 2562
ภาวะการค้าชายแดนของด่านแม่สอด จังหวัดตาก ประจำเดือนสิงหาคม 2562

มูลค่าการค้ารวมด่านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประจำเดือนสิงหาคม 2562 มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 6,293.33 ล้านบาท

การส่งออกมีมูลค่าการส่งออก 4,879.96 ล้านบาท เป็นการส่งออก ณ ช่องทางอนุมัติศุลากากรแม่สอด มีสินค้าส่งออกสูงสุด 10 อันดับคือ เครื่องดื่มบำรุงกำลัง  รถจักรยาน ผ้าพิมพ์ฝ้าย  นำ้มันดีเซล น้ำมันเบนซิน หมากแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กระเบื้องปูพื้น  นมถั่วเหลือง ผ้าโพลีเอสเตอร์ 

การนำเข้ามีมูลค่านำเข้า 1,413.37 ล้านบาท เป็นการนำเข้า ณ ช่องทางด่านศุลากรกรแม่สอด มีสินค้านำเข้าสูงสุด 10 อันดับคือ เมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ FORM D พลวงอ๊อกไซด์(เข้าคลังทัณฑ์บน) โค-กระบือ พริกสด เศษอลูมิเนียมเก่า  FORM D หม้อแปลงไฟฟ้า (เข้าEPZ) เฟอร์นิเจอร์สิ่งประดิษฐ์ทำจากไม้  หอยตลับ-หอยแครง มีชีวิต และตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า (เข้า EPZ) 

ดุลการค้าเดือนสิงหาคม 2562 ไทยได้ดุลการค้ามีมูลค่า  3,466.59 ล้านบาท

ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย - เมียนมา จังหวัดตาก