ภาพกิจกรรมสัมมนาเรื่อง "ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน"

29 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นางสาวนงเยาว์ ก่อการวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลกเป็นประธานเปิดสัมมนาเรื่อง "ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน /พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน"พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก”และเสวนาเรื่อง “มาตรการสนับสนุนการยกระดับวิสาหกิจชุมชน/การพัฒนาแห่งท่องเที่ยว นวัตวิถี โดนใจผู้ประกอบการในท้องถิ่นหรือไม่” โดยวิทยากรนางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอยพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายเพ็ชรเกษม ส่งศิริ ประธานบริษัทประชารัฐสามัคคี จังหวัดอุตรดิตถ์ และนายสิทธิโชค พ่วงบางโพ ผู้แทนเครือข่ายผู้ประกอบการ BIZ CLUB จังหวัดอุตรดิตถ์     ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และมีผู้แทนชุมชนท้องถิ่น 28 ชุมชนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายถึง 100 คน ภายในงานยังมีการจัดบูธสินค้าวิสาหกิจชุมชนต่างๆอีกมากมาย