ข่าวประชาสัมพันธ์บีโอไอ เรื่อง " การให้คำปรึกษาเตรียมการเปิดดำเนินการและวิธีปฏิบัติหลังเปิดดำเนินการด้วยระบบออนไลน์"

09 มกราคม 2563
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลกจะมีการจัดการประชุมเพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่ได้ยื่นคำขอ เรื่อง "การให้คำปรึกษาเตรียมการเปิดดำเนินการและวิธีปฏิบัติหลังเปิดดำเนินการด้วยระบบออนไลน์"
ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563
ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม BOI พิษณุโลก
ด่วน!!! จำนวนจำกัด
สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก และ One Stop Severice แม่สอด จังหวัดตาก
โทร. 0-5524-8777,0-2553-8111 ต่อ 4701-2 และ 4711-2