ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาบีโอไอ เรื่อง "เกษตรแนวใหม่และSME"

21 มกราคม 2563
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก จะมีการจัดงานสัมมนา 
เรื่อง
"เกษตรแนวใหม่ และ SME"
ในวันพฤหัสบดีีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์


จะเปิดให้ลงทะเบียน เร็วๆนี้