ภาพการจัดประชุมเพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการ เรื่อง "การให้คำปรึกษาเตรียมตัวการเปิดดำเนินการและวิธีปฏิบัติหลังเปิดดำเนินการด้วยระบบออนไลน์"

27 มกราคม 2563
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 ที่ผ่านมาศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลกได้การจัดประชุมเพื่อให้ความกับผู้ประกอบการที่ได้รับขอรับสิทธิ์กับทาง BOI ครั้งที่ 1 เรื่อง " การให้คำปรึกษาเตรียมตัวการเปิดดำเนินการและวิธีปฏิบัติหลังเปิดดำเนินการด้วยระบบออนไลน์"