สินค้าส่งออกและนำเข้า 20 อันแรกระหว่างไทยกับเมียนมา ณ ด่านแม่สอด - ด่านเมียวดี ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2562

31 มกราคม 2563
20 รายการสินค้าส่งออกที่สำคัญระหว่างไทยกับเมียนมา ณ ด่านแม่สอด - ด่านเมียวดี ระว่างเดือน มกราคม - ธันวาคม  พ.ศ. 2562            มีรายละเอียดดังนี้
1.เครื่องดื่มบำรุงกำลัง  2.รถจักรยานยนต์  3.น้ำมันดีเซล  4.โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์
5.ผ้าพิมพ์ฝ้าย 100 %  6.หมากแห้ง  7.กระเบื้องปูพื้น  8.น้ำมันเบนซิน
9.ผ้าโพลีเอสเตอร์  10.รองเท้าแตะ  11.เบียร์  12.ปุ๋ยเคมี
13.นมถั่วเหลือง  14.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  15.น้ำมันพืช และน้ำมันปาลืม   16.ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
17.น้ำตาลทราย  18.น้ำมันโชเว้นท์  19.ผงชูรส  20.พริกแห้ง

20 รายการสินค้านำเข้าที่สำคัญระหว่างไทยกับเมียนมา ณ ด่านแม่สอด - ด่านเมียวดี ระหว่างเดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2562             มีรายละเอียดดังนี้
1.เมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  2.โค - กระบือ มีชีวิต  3.ถั่วลิสง  4.พลวงออกไซด์(เข้าคลังทัณฑ์บน)
5.เศษอลูมิเนียมเก่าที่ใช้แล้ว   6.หม้อแปลงไฟฟ้า(FREE OF CHARGE)   7. เฟอร์นิเจอร์ลิ่งประดิษฐ์ทำจากไม้   8.ชุดชั้นในสตรี - กางเกงในสตรี (FORM D)  9. เศษเหล็กเก่าที่ใช้แล้ว  10.เมล็ดงา 11.ปลาเบจพรรณ  12.หอยแครงมีชีวิต  13.พริกแห้ง (ใช้สิทธิ ATG)        14.กางเกงบุรุษ - สตรีทำด้วยผ้าฝ้าย  15.ชิ้นส่วนแบบนิตที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (สุทธินา กลับ)  16.ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า (FREE OF CHARGE)  17.ถั่วเขียว (ยิวมัน - ยิวตา)  18. เมล็ดมะม่วงหิมพานต์  19.กะปิ  20.รถจักรยานเก่าที่ใช้แล้ว
ที่มา: หอการค้าแม่สอดจังหวัดจาก