ภาพการเข้าร่วมประชุมและต้อนรับคณะจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

18 กุมภาพันธ์ 2563
นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมต้อนรับคณะเอกอัครราชฑูต ณ กรุงย่างกุ้ง และนักธุรกิจไทยและประชุมโครงการศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก