ข่าวประชาสัมพันธ์บีโอไอ เรื่อง "การให้คำปรึกษาเตรียมการเปิดดำเนินการและวิธีปฏิบัติหลังเปิดดำเนินการด้วยระบบออนไลน์" ครั้งที่ 2

20 กุมภาพันธ์ 2563
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก จะมีการจัดประชุมให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่ได้ยื่นคำขอ เรื่อง "การให้คำปรึกษาเตรียมการเปิดดำเนินการและวิธีปฏิบัติหลังเปิดดำเนินการด้วยระบบออนไลน์"
ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม BOI พิษณุโลก

ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก และ One Stop Severice      อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โทร. 0-5524-8777 และ 02-553-8111 ต่อ 4701-2 และ 4711-2