มูลค่าการส่งออกนำเข้าและ 10 รายการสินค้า ณ เดือน มกราคม 2563 ณ ด่านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

26 มีนาคม 2563
10 รายการสินค้าส่งออก เดือนมกราคม 2563 ณ ด่านแม่สอด - ด่านเมียวดี
1. เครื่องดื่มไม่มีแฮลกฮอล์ผสม
2.น้ำมันดีเซล
3.รถจักรยานยนต์
4.ผ้าพิมพ์ฝ้าย 100 %
5.กระเบื้องปูพื้น
6.น้ำมันเบนซิน
7.หมากแห้ง
8.ปูนซีเมนต์
9.รองเท้าแตะ
10.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

10 รายการสินค้านำเข้า เดือนมกราคม 2563 ณ ด่านแม่สอด - ด่านเมียวดี
1.ถั่วลสิง (FORM D)
2.โค - กระบือ มีชีวิต
3.ตะกั่วแทงยังไม่ได้ขึ้นรูป
4.พริกแห้ง (FORM D)
5.หม้อแปลงไฟ (เข้า EPZ)
6.เฟอร์นิเจอร์สิ่งประดิษฐ์ทำจากไม้
7.เสื้อยกทรงสตรี,ชุดชั้นในสตรี (FROM D)
8.เศษอลูมิเนียมเก่า
9.พลวงอ๊อกไซด์ (เข้าคลังทัณฑ์บน)
10.เมล็ดพันธ์ข้าวโพด (สุทธินำกลับ)


 
ที่มา:หอการค้าแม่สอดจังหวัดตาก