มูลค่าการส่งออกนำเข้าและ 10 รายการสินค้า ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ณ ด่านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

27 มีนาคม 2563
10 รายการสินค้าส่งออก เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ณ ด่านแม่สอด - ด่านเมียวดี
1.เครื่องไม่ผสมแอลกฮอล์ผสม
2.น้ำมันดีเซล
3.รถจักรยานยนต์
4.หมากแห้ง
5.ผ้าพิมพ์ฝ้าย 100%
6.กระเบื้องปูพื้น
7.น้ำมันเบนซิน
8.รองเท้าแตะ
9.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
10.ปูนซีเมนต์

10 รายการสินค้านำเข้า เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ณ ด่านแม่สอด - ด่านเมียวดี
1.เมล็ดพันธ์ข่าวโพดเลี้ยงสัตว์ (FORM D)
2.เมล็ดถั่วลิสง (FORM D)
3.โค - กระบือ มีชีวิต
4.หม้อแปลงไฟฟ้า (เข้าEPZ)
5.เฟอร์นิเจอร์สิ่งประดิษฐ์ทำจากไม้
6.เสื้อยกทรงสตรี,ชุดชั้นในสตรี (FROM D)
7.เศษอลูมิเนียม (บางส่วนเข้า Free Zone )
8.ขิงสด - ขิงแห้ง (FROM D)
9.ไฮโซแท็งค์ สำหรับบรรจุก๊าซ (สุทธินำกลับ)
10.ชุดสายไฟรถยนต์