3 ช่องทางการติดต่อกับบีโอไอ ในช่วงโควิด 19

10 เมษายน 2563
3. ช่องทางการติดต่อ 
(cellphone)  โทร      0 2553 8111 กด 1 
(loveletter)   อีเมล    head@boi.go.th
(fourleafclover)   Line     @boinews
(shiny)   FB        Inbox ผ่าน BOI News     
 
----------------------------------------------------------
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"