มูลค่าการส่งออกนำเข้าและ 10 รายการสินค้า ณ เดือน มีนาคม 2563 ณ ด่านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

23 เมษายน 2563
รายการสินค้าส่งออก 10 อันดับแรก เดือนมีนาคม 2563 ได้แก่


1.เครืื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ผสม
2.รถจักรยานยนต์
3.น้ำมันดีเซล
4.ผ้าพิมพ์ฝ้าย 100 %
5.กระเบื้องแผ่นเรียบ
6.น้ำมันเบซิน
7.น้ำมันพืช,ปาล์ม
8.หมากแห้ง
9.โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์
10.รองเท้าแตะรายการสินค้านำเข้า 10 อันดับแรก เดือนมีนาคม 2563 ได้แก่

1.เมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (FORM D)
2.เมล็ดถั่วลิสง (FORM D)
3.พลวงอ๊อกไซด์ (เข้าคลังฑัณฑ์บน)
4.พริกแห้ง
5.โค-กระบือ มีชีวิต
6.หม้อแปลงไฟฟ้า (เข้า EPZ)
7.เศษอลูมิเนียม (บางส่วนเข้า Free Zone)
8.ไฮโซแท๊งคื สำหรับบรรจุก๊าซ (สุทธินำกลับ)
9.เฟอร์นิเจอร์สิ่งประดิษฐ์ทำจากไม้
10.เสื้อยกทรงสตรี - ชุดชั้นในสตรี (FROM D)