บีโอไอพิษณุโลกขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมออนไลน์ครั้งที่ 2

10 กรกฎาคม 2563
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก
เชิญชวนผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 2
หัวข้อเรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ และการประบปรุงประสิทธิภาพการผลิต , การประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน มาตรการ SME และเศรษฐกิจฐานราก
โดย..นางสาวนงเยาว์  ก่อการรวด
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นี้
ผ่านโปรแกรม ZOOM
ด่วน...รับจำนวนจำกัด


ลงทะเบียนฟรีตามลิ้งค์นี้ 
https://forms.gle/thx88x3Dk5Cn21e98
สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-5524-8777 และ 0-2553-8111 ต่อ 4701-2 และ 4711-2