ภาพการจัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์เพื่อบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสโควิท-19 แก่ผู้ประกอบการ

31 กรกฎาคม 2563
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ มาตรการบีโอไอบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดโควิท-19 แก่ผู้ประกอบการ หัวข้อเรื่อง "มาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมาทางการแพทย์ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน มาตรการ SME และเศรษฐกิจฐานราก บรรยายโดย นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7