มูลค่าการส่งออกนำเข้าและ 10 รายการสินค้า ณ เดือน มิถุนายน 2563 ณ ด่านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

21 สิงหาคม 2563
รายการสินค้าส่งออก 10 อันดับแรก
1.เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ผสม
2.รถจักรยานยนต์
3.ปุ๋ยเคมี
4.ผ้าฝ้ายพิมพ์ 100 %
5.รองเท้าแตะ
6.กระเบื้องแผ่นเรียบ
7.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
8.ยารักษาโรค
9.ปูนซีเมนต์
10.โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์

รายการสินค้านำเข้า 10 อันดับแรก
1.เมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (FORM D)
2.พริกสด (FORM D)
3.พริกแห้ง (FORM D)
4.เมล็ดถั่วลิสง (FORM D)
5.ถั่วเขียว (FORM D)
6.หม้อแปลงไฟฟ้า (เข้า EPZ และ BOI)
7.พลวงอ๊อกไซด์ (เข้าคลังฑัณฑ์บน)
8.ไอโซนแท๊งค์ สำหรับบรรจุก๊าซ (สุทธินำกลับ)
9.แป้งข้าวเจ้า (FORM D)
10. ปลายข้าว (WTO)