บีโอไอเตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อสำนักงาน หลอกลงทุนออนไลน์

11 กันยายน 2563
≈≈ การแอบอ้างชื่อสำนักงาน ≈≈

*ด้วยปรากฎว่ามีผู้แอบอ้าง  ใช้ชื่อสัญญลักษณ์ เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
*สำนักงานขอแจ้งให้ทราบว่า หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนหรือการดำเนินการอื่นใด
โปรดติดต่อสำนักงานโดยตรง
โทรศัพท์ 0 2553 8111 กด 1 หรือ head@boi.go.th