บีโอไอ พิษณุโลกขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ZOOM/Webinar เรื่อง การยื่นขออนุญาตเปิดดำเนินการ

14 กันยายน 2563
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ZOOM/Webinar
ให้บริการคำปรึกษา
เรื่อง การยื่นขออนุญาตเปิดดำเนินการและe-Services

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2563
เวลา 09.30 - 11.30 น.
โดย...นางสาวนงเยาว์  ก่อการรวด
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7

รับจำนวน 30 ท่าน เท่านั้น!!
สามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
คลิกลงทะเบียน หรือสแกนคิวอาร์โค้ด⇒https://forms.gle/ANPfjWXsTTPBhbKf9

สอบถามข้อมูลโทร. 0 5524 8111 และ 0 2553 8111 ต่อ 4701-2 และ 4712
E - mail : phitsanulok@boi.go.th