มูลค่าการส่งออกนำเข้าและ 10 รายการสินค้า ณ เดือน สิงหาคม 2563 ณ ด่านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

28 กันยายน 2563
รายการสินค้าส่งออก 10 อันดับแรก ณ เดือนสิงหาคม 2563
1. เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ผสม
2. หมากแห้ง
3. รถจักรยานยนต์
4. ผ้าฝ้าย 100 %
5. ปุ๋ยเคมี
6. นมถั่วเหลือง
7. น้ำมันพืช, ปาล์ม
8. รองเท้าแตะ
9. ยารักษาโรค
10. บะหมีกึ่งสำเร็จรูปรายการสินค้านำเข้า 10 อันแรก ณ เดือนสิงหาคม 2563
1. เมล็ดข้าวเลี้ยงสัตว์ (FORM D)
2. พลวงอ๊อกไซด์ (เข้าคลังฑัณฑ์บน)
3. โค - กระบือ (มีชีวิต)
4. หม้อแปลงไฟฟ้า (เข้า EPL และ BOI)
5. แป้งข้าวเจ้า (FORM D)
6. ชุดสายไฟรถยนต์
7. เฟอร์นิเจอร์สิ่งประดิษฐ์ทำจากไม้
8. โอโซนแท๊งค์ สำหรับบรรจุก๊าซ (สุทธินำกลับ)
9. ปูม้า - ปูทะเล
10. พริกสด (FORM D)