มูลค่าการส่งออกนำเข้าและ 10 รายการสินค้า ณ เดือน กันยายน 2563 ณ ด่านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

08 ตุลาคม 2563
รายการสินค้าส่งออก 10 อันดับแรก

1. เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ผสม
2. รถยนต์นำเข้ามาปรับสภาพแล้วส่งออก
3. รถจักรยานยนต์
4. ปุ๋ยเคมี
5. โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์
6. หมากแห้ง
7. กาแฟปรุงแต่งสำเร็จรูป
8. ยารักษาโรค
9. น้ำมันพืช,ปาล์ม
10.รองเท้าแตะรายการสินค้านำเข้า 10 อันดับแรก

1. โค - กระบือ (มีชีวิต)
2. เมล็ดถั่วลิสง (FORM D)
3. หม้อแปลงไฟฟ้า (เข้า EZP และ BOI)
4. พลวงอ๊อกไซด์ (เข้าคลังฑัณฑ์บน)
5. ชุดสายไฟรถยนต์
6. แป้งข้าวเจ้า
7. เศษเหล็กเก่าใช้แล้ว
8. ปลาหมีกกล้วยแช่เย็น
9. เสื้อยกทรง - ชุดชั้นในสตรี (FORM D)
10.ขดลวดเหนี่ยวนำไฟฟ้า (เข้า EZP และ BOI)