ภาพการจัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ให้บริการคำปรึกษา เรื่อง การยื่นขออนุญาตเปิดดำเนินการและการให้บริการผ่านระบบ e-Service

30 ตุลาคม 2563
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM ให้บริการคำปรึกษา เรื่อง "การยื่นขออนุญาตเปิดดำเนินการและการให้บริการผ่านระบบ e-Service" บรรยายโดย นางสาวนงเยาว์  ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7