บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน

05 พฤศจิกายน 2563
♦♦ใหม่บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน♦♦

≈เริ่ม 9 พ.ย. 63≈

บริการให้คำปรึกษาอย่างครบวงจรเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน

ไม่ว่าจะเป็น เรื่องก่อน - หลังได้รับการส่งเสริม เรื่องเฉพาะของแต่ประเภทกิจการ และการใช้สิทธิประโยชน์เครื่องจักร วัตถุดิบ ที่ดิน เป็นต้น


โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทุกวันจันทร์ - ศุกร์

6 ช่วงเวลา ได้แก่

►9.30 - 10.12 น.
►10.15 - 11.00 น
►11.00 - 11.45 น.
►13.30 - 14.15 น.
►14.15 - 15.00 น.

►15.00 - 15.45 น.

จองเวลานัดหมายเพื่อขอรับคำปรึกษา 2 ช่องทางได้แก่

⇒ทางระบบออนไลน์
htttp://booking.boi.go.th/

⇒หรือทางโทรศัพท์
0 2553 8300

"บริการให้คำปรึกษาเรื่อง บีโอไอ ณ จุดเดียว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย"