บีโอไอจะเปิดให้บริการขยายระยเวลาและการายงานผลปฏิบัติตามเงื่อนไบ ISO ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์วันที่ 1 ธันวาคม 2563นี้

05 พฤศจิกายน 2563
บีโอไอจะเปิดให้บริการการขอขยายระยะเวลาและการรายงานผลปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO หรือมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไปและยกเลิกบริการรูปแบบเดิมที่เป็นหนังสือตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามไฟล์แนบด้านล่างนี้
 por6_2563.pdf   por5_2563.pdf