บีโอไอ พิษณุโลกขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ZOOM/Webinar

13 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ZOOM/Webinar
เรื่อง "การยื่นใช้สิทธิประโยชน์ผ่านระบบ e-Service และการเปิดดำเนินการสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน"
วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.00 - 12.00 น
วิทยากร...นายธำรงค์  อัมพรรัตน์
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ
กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 2
รับจำนวน 40 ท่าน เท่านั้น!!!!!
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

สามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
คลิกลงทะเบียน หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด ⇒ 
https://forms.gle/yeZV4CVjZG62cq7i6

สอบถามข้อมูลโทร. 0 5524 8111 หรือ 0 2553 8111 ต่อ 4071-2 และ 4712
E-mail : phitsanulok@boi.go.th