มูลค่าการส่งออกนำเข้าและ 10 รายการสินค้า ณ เดือน ตุลาคม 2563 ณ ด่านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

18 พฤศจิกายน 2563
รายการสินค้าส่งออก 10 อันดับแรก

1.รถจักรยานยนต์
2.เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ผสม
3.ผ้าพิมพ์ฝ้าย 100%
4.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
5.รองเท้าแตะ
6.น้ำมันพืช,ปาล์ม
7.ปุ๋ยเคมี
8.นมถั่วเหลือง
9.กุ้งแช่น้ำเย็น
10.โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์รายการสินค้านำเข้า 10 อันดับแรก

1.เมล็ดถั่วลิสง (FORM D)
2.แป้งข้าวเจ้า (FORM D)
3.สินแร่พลวง
4.พลวงอ๊อกไซด์ (เข้าคลังฑัณฑ์บน)
5.โค - กระบือ (มีชีวิต)
6.กะปิ
7.พริกสด (FORM D)
8.หม้อแปลงไฟฟ้า (เข้า EPZ)
9.พริกแห้ง (FORM D)
10.บุกแห้ง (FORM D)

แหล่งที่มาข้อมูล: หอการค้าจังหวัดตาก