บีโอไอ พิษณุโลกขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ZOOM/Webinar

27 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ZOOM/webiner
เรื่อง "ระบบ e-TAX และการขออนุญาตเปิดดำเนินการสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมทั่วไป"
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 
เวลา 09.00 - 12.00 น.
วิทยากรโดย...นางสาวชนกพร  หนูหอม
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ
กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 2
รับจำนวน 40 เท่านนั้น!!
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คลิกลงทะเบียน หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ⇒https://forms.gle/r9abT3ovebdLfgyf9

สอบถามข้อมูลโทร. 0 5524 8111 และ 0 2553 8111 ต่อ 4701-2 และ 4711-2
E-mail : phitsanulok@boi.go.th