โครงการเศรษฐกิจฐานราก

23 ธันวาคม 2563

                B O I      

‼️ ให้สิทธิครั้งใหญ่ ‼️
:ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลระยะเวลาถึง 3 ปี ไม่เกิดร้อยละ 120 ของเงินลงทุน:

                                                             เพียงแค่บริษัทของท่านเข้าร่วม ^_^


            โครงการเศรษฐกิจฐานราก
                                                                           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ                                                                                                         สนับสนุนองค์กรท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
                                      สนับสนุนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต  
 
                                       โดยให้บริการขององค์กรท้องถิ่นหรือชุมชนใน 4 กลุ่มกิจการดังนี้
 
                                                        1.กลุ่มการเกษตรและเกษตรแปรรูป  
 
                                                        2.กลุ่มอุตสาหกรรมเบา  
 
                                                        3.กลุ่มการท่องเที่ยวชุมชน  


                                                        4.สถานการณ์ภัยแล้งและน้ำท่วม  

                                          +++++หากมีข้อสงสัยหรือขอคำปรึกษาติดต่อได้ที่เบอร์ 025538111 ต่อ 4701 หรือ 4712+++++
                                                                  หรือหากท่านสะดวกสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่
                                              ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7(พิษณุโลก)หรือOSS BOI แม่สอดได้ในเวลาราชการ

                                                                       

                                                                        ---------สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ตามสไลด์โชว์ด้านล่าง-------