มูลค่าการส่งออกนำเข้าและ 10 รายการสินค้า ณ เดือน พฤศจิกายน 2563 ณ ด่านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

24 ธันวาคม 2563
รายการสินค้าส่งออก 10 อันแรก
1. เครื่องดื่มไม่มีแอลกฮอลล์ผสม
2. รถจักรยานยนต์
3. ผ้าพิมพ์ฝ้าย 100%
4. หมากแห้ง
5. นมถั่วเหลือง
6. ยารักษาโรค
7. รองเท้าแตะ
8. รถยนต์นำเข้ามาปรับสภาพแล้วส่งออก
9. กระเบื้องแผ่นเรียบ
10. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป


รายการสินค้านำเข้า 10 อันดับแรก
1. โค-กระบือ (มีชีวิต)
2. เมล็ดถั่วลิสง (FORM D)
3. พลวงอ๊อกไซด์ (เข้าคลังทัณฑ์บน)
4. แป้งข้าวเจ้า (FORM D)
5. แป้งข้าวโพดบด (FORM D)
6. หม้อแปลงไฟฟ้า (เข้า EPZ และ BOI)
7. ชุดสายไฟรถยนต์
8. รองเท้า (เข้า FZ)
9. พริกแห้ง (FORM D)
10. พริกสด (FORM D) แหล่งที่มาข้อมูล : หอการค้าจังหวัดตาก