ปลอดภัยจาก Covid-19 ด้วยการยื่นบีโอไอผ่าน e-Services

19 มกราคม 2564
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้การยื่นสิทธิและประโยชน์สำหรับสำหรับผู้ประกอบการอาจต้องติดขัด บีโอไอพร้อมเปิดช่องทาง e-Services เพื่อให้ผู้ประกอบการไม่ขาดการติดต่อ

คลิก ⇒⇒ 
https://www.boi.go.th/un/boi_online_services_form


หมายเหตุ : ระบบ e - services ดังกล่าวเป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของการให้บริการ

ขอขอบคุณ : ข่าว BOI News