บีโอไอ พิษณุโลกขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ZOOM/Webinar

20 มกราคม 2564
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ZOOM/webiner
เรื่อง "การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการขออนุญาตเปิดดำเนินการสำหรับอุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์"
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 
เวลา 09.00 - 12.00 น.
วิทยากรโดย...นางสาวสุธาสินี คำไชย
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ปฏิบัติการ
กองส่งเสริมการลงทุน 4
รับจำนวน 40 เท่านนั้น!!
ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คลิกลงทะเบียน หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ⇒https://forms.gle/Pcb9kfdXfUbVSbDm7

สอบถามข้อมูลโทร. 0 5524 8111 และ 0 2553 8111 ต่อ 4701-2 และ 4711-2
E-mail : phitsanulok@boi.go.th