บีโอไอ ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงุทนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ

09 กุมภาพันธ์ 2564
บีโอไอ ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEZ
►ครอบคุลม 10 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี เชียงราย ตราด ตาก นครพนม นราธิวาส มุกดาหาร สงขลา สระแก้วและหนองคาย
►14 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ เกษตร/ประมง เซรามิกส์ ยา เครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก ยานยนต์/เครื่องจักร /ชิ้นส่วน โลจิสติกส์ นิคม/เขตอุตสาหกรรม เครื่องมือแพทย์ ท่องเที่ยว เครื่องเรือน อัญมณีและเครื่องประดับ สิ่งทอ/เครื่องนุ่งห่ม/เครื่องหนัง และกิจการอื่นๆ 
►สำหรับกิจการกว่า 30 ประเภทกิจการที่บีโอไอให้การส่งเสริมฯ
►พิเศษ สำหรับ SMEs ลงทุนขั้นต่ำเพียง 500,000 บาทอละอนุญาตให้ใช้เครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท
♦♦สิทธิประโยชน์ เช่น
⇒ยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อน 50 % อีก 5 ปี
⇒ยกเว้น อากรขาเข้าวัถตุดิบที่ใช้ผลิตเพื่อการส่งออก
≈≈ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2565≈≈

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ขณะนี้มาตรการดังกล่าวอยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯหากมีรายละเอียดคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"

ขอบคุณแหล่งข่าวที่มา : BOI News