มูลค่าการส่งออกนำเข้าและ 10 รายการสินค้า ณ เดือน มกราคม 2564 ณ ด่านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

10 กุมภาพันธ์ 2564
♦♦รายการสินค้าส่งออก 10 อันดับแรก♦♦

1. หมากแห้ง
2. รถจักรยานยนต์
3. เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ผสม
4. ผ้าพิมพ์ผ้าย 100 %
5. กระเบื้องแผ่นเรียบ
6. ปูนซีเมนต์
7. ปุ๋ยเคมี
8. น้ำมันดีเซล
9. รองเท้าแตะ
10.เครื่องดื่มผสมช๊อกโกแลต♦♦รายการสินค้านำเข้า  10 อันดับแรก♦♦

1. เมล็ดถั่วลิสง (FORM D)
2. พลวงอ๊อกไซด์ (เข้าคลังฑัณฑ์บน)
3. พริกแห้ง (FORM D)
4. หม้อแปลงไฟฟ้า (เข้า EPZ และ  BOI)
5. พริกสด (FORM D)
6. ปลาหมึกกล้วยทั้งตัวแช่เย็น
7. ชุดสายไฟรถยนต์
8. เมล็ดข้าวโพด (FORM D)
9. แผ่นบุกอบแห้ง (FORM D)
10.ถั่วเขียว (FORM D)
ขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูล : หอการค้าจังหวัดตาก