มูลค่าการส่งออกนำเข้าและ 10 รายการสินค้า ณ เดือน มีนาคม 2564 ณ ด่านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

28 เมษายน 2564
♦♦รายการสินค้าส่งออก 10 อันดับแรก♦♦

1. เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ผสม
2. หมากแห้ง
3. น้ำมันดีเซล
4. ปูนซีเมนต์
5. น้ำมันเบนซิน
6. นมถั่วเหลือง
7. รถจักรยานยนต์
8. น้ำมันพืช
9. โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์
10.รถยนต์นำมาปรับสภาพแล้วส่งออก♦♦รายการสินค้านำเข้า  10 อันดับแรก♦♦

1. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (FORM D)
2. แร่พลวง (เข้าคลังฑัณฑ์บน)
3. พริกแห้ง (FORM D)
4. ถั่วลิสงมีเปลือก (FORM D)
5. เซ็นเซอร์ (เข้าสินค้าทัณฑ์บน, BOI)
6. เศษอลูมิเนียม
7. มันสำปะหลัง (FORM D)
8. ถั่วเขียวผิวมัน (FORM D)
9. มะขามเปียก (FORM D)
10.แป้งข้าวจ้าว (FORM D)

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล : หอการค้าจังหวัดตาก