บีโอไอ พิษณุโลกขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ZOOM/Webinar

28 มิถุนายน 2564
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ZOOM/webiner
เรื่อง "
ระบบ e-TAXและการขออนุญาตเปิดดำเนินการสำหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต"
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 
เวลา 08.30-12.30 น.
วิทยากรโดย...นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7(พิษณุโลก)

นายถาวร กันทวงศ์
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ

นางอุทัยวรรณ วัฒนสุวกุล
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ 


รับจำนวน 50 เท่านนั้น!!
ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คลิกลงทะเบียน หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ⇒ https://forms.gle/PqY3RofgUqskCadj8


สอบถามข้อมูลโทร. 0 5524 8111 และ 0 2553 8111 ต่อ 4701-2 และ 4711-2
E-mail : phitsanulok@boi.go.th