บีโอไอ พิษณุโลกขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ZOOM/Webinar เรื่อง "นโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และมาตรการส่งเสริมกิจการ SMEs ในสถานการณ์ระบาดโควิด-19"

21 กรกฎาคม 2564
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ZOOM/webiner
เรื่อง "
นโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และมาตรการส่งเสริมกิจการ SMEs"
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 
เวลา 08.30-12.30 น.

วิทยากรโดย...
นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7(พิษณุโลก)

    ♦นายเพิ่มศักดิ์ สุขศิริ
    ผู้จัดการอาวุโสแผนกเทคโนโลยีกระบวนการอัตโนมัติ สถาบันไทย-เยอรมัน

        ♦นายชูศักดิ์ นันทสุวรรณ 
                  ผู้จัดการเขตประจำสำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่างบรรษัทประกันสินเชื่อ                      อุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.)

        ♦นางสาวกมลพร กัลยาณวัตร   
    ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)


รับจำนวน 50 เท่านนั้น!!
ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คลิกลงทะเบียน หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ⇒
 https://forms.gle/GhCFXu7LMY7yn1AE9


สอบถามข้อมูลโทร. 0 5524 8111 และ 0 2553 8111 ต่อ 4702 และ 4712
E-mail : phitsanulok@boi.go.th