บีโอไอ พิษณุโลกขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ZOOM/Webinar เรื่อง "วิกฤตการเมืองในเมียนมา จะเพิ่มโอกาสการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างไร"

11 สิงหาคม 2564
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ZOOM/webiner
เรื่อง "
วิกฤตการเมืองในเมียนมา จะเพิ่มโอกาสการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างไร"
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 
เวลา 08.25-12.30 น.

วิทยากรโดย...

นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด

ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7(พิษณุโลก)

    ♦นายพงพนธ์ ออมแก้ว

หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

นายพงศ์ชัย ตันอรุณชัย

กรรมการผู้จัดการ บริษัทโอเค บิสสิเนสลิงค์ จำกัด

อดีตรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก

  นายจักรชัย จันทร์นิ่ม

ผู้จัดการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์แม่สอด จังหวัดตาก

บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)


รับจำนวน 50 เท่านนั้น!!
ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คลิกลงทะเบียน หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ⇒
 https://forms.gle/ZsUArNBUUCg9MJT76


สอบถามข้อมูลโทร. 0 5524 8111 และ 0 2553 8111 ต่อ 4702 และ 4712
E-mail : phitsanulok@boi.go.th