ภาพกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "วิกฤตการเมืองในเมียนมาจะเพิ่มโอกาสการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษอย่างไร"

28 สิงหาคม 2564
  เรื่อง "วิกฤตการเมืองในเมียนมาจะเพิ่มโอกาสการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างไร"
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 
เวลา 08.30-12.30 น.

 นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก กล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "วิกฤตการเมืองในเมียนมา จะเพิ่มโอกาสการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างไร" โดยช่วงแรกเป็นการบรรยายเรื่องเรื่อง“มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ"ดย นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่๗(พิษณุโลก) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการและกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการไทยโดย ผู้แทนกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ช่วงที่2 วิทยากรรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิบรรยาย เรื่อง "เรื่อง “มาตรการสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติ​โรงงานฉบับปัจจุบัน”​​​​​โดย นายพงพนธ์ ออมแก้ว หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม​ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และช่วงสุดท้าย วิทยากรบรรยาย เรื่อง“โอกาสการค้าและการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ​แม่สอดในปัจจุบัน”​​​​​โดย ​นายพงศ์ชัย ตันอรุณชัยกรรมการผู้จัดการ บริษัทโอเค บิสสิเนสลิงค์ จำกัดอดีตรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตากและสุดท้ายเป็นการบรรยายเรื่อง “ความพร้อมรองรับนักลงทุนของสวอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์แม่สอดในปัจจุบัน”​​​โดย นายจักรชัย จันทร์นิ่ม​​​ผู้จัดการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์แม่สอดจังหวัดตากบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้มากถึง 68 คน

และทางศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 ได้แนบไฟล์ประกอบการบรรยายและวีดีโอการบรรยายไว้ให้ท้ายนี้ด้วย
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dz66kMeoJ7X59vArVOY00oTCorZvj8_9