มูลค่าการส่งออกนำเข้าและ 10 รายการสินค้า ณ เดือน สิงหาคม 2564 ณ ด่านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

21 กันยายน 2564
10 อันดับรายการสินค้าส่งออก
 1. รังนกสำเร็จรูป
 2. ปุ๋ยเคมี
 3. โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์
 4. หมากแห้ง
 5. น้ำมันดีเซล
 6. เครื่องดื่มไม่มีแอลลกอฮอล์ผผสม
 7. เม็ดพลาสติก
 8. น้ำมันพืช,ปาล์ม
 9. นมถั่วเหลือง
 10.ผงชูรส

ที่มา-สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก