บีโอไอ พิษณุโลกขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ZOOM/Webinar เรื่อง "BOI ให้ส่งเสริมกิจการ BCG ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร"

22 ธันวาคม 2564

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ZOOM/webiner
เรื่อง "
BOI ให้ส่งเสริมกิจการ BCG ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร"

ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564


 

กล่าวเปิดงานโดย...นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด

   ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7(พิษณุโลก)

บรรยายเรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจ BCG  

โดย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุน 1 หรือผู้แทน 

​​​สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

 

บรรยาย เรื่อง ผลงานวิจัยและพัฒนาวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรต่อยอดธุรกิจ BCG ในปัจจุบัน  

โดย ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป 

​​​ผลิตผลเกษตร หรือผู้แทน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

​​การบรรยาย เรื่อง นวัตกรรมทำให้พลาสติกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดย ผู้จัดการบริษัท กรีนวิลล์  หรือผู้แทน 

คลิกลงทะเบียน หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ⇒ https://forms.gle/7QjnjQxDYEDdTqvP9

 

รับจำนวน 50 เท่านนั้น!!

ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลโทร. 0 5524 8111 และ 0 2553 8111 ต่อ 4702 และ 4712
E-mail : 
phitsanulok@boi.go.th